دیوارگذر

 

دیوتل انگار درون دیوار منجمد شده بود. او هنوز هم آن جاست، یکی شده با سنگ...

 

نقدی بر دیوارگذر مارسل امه ترجمه ی اصغر نوری انتشارات  ماهی:

 

در داستان دیوارگذر یک کارمند ساده (اکثریت جامعه) پی به استعداد عجیب خود می برد که می تواند از دیوارها بگذرد ولی با توجه به روزمرگی و عادت به ترس از تغییر شرایط کنونی زیاد آن را جدی نمی گیرد و حتی برای وارد شدن به خانه اش از کلید استفاده می کند(مطیع آموزه ها و قراردادهای زندگی) تا با یک اتفاق ساده به علت انتقامجویی استعدادش نقش کلیدی در زندگیش ایفا می کند طوری که به سرقت از بانک،جواهر فروشی و ... می انجامد و حتی برای عبور از لایه های ضخیم تر و توو در توو به فکر سفر به مصر می افتد. این در حالیست که زندگی روتین کارمندیش را ادامه می دهد و زندگیش دارای دو بخش پارادوکسیکالی می شود که در تقابل هم قرار می گیرند و در آخر همین زندگی ساده اش سایه بر قسمت هیجانی آن می اندازد طوری که در آخر داستان در دیوار گیر می افتد.

مارسل امه با قلم شیوا و روانش شما را درگیر داستان کرده و با خود می برد و سرگرمتان می کند.او با قلم توانای خود استادانه خیال و واقعیت را در می آمیزد و به طوری استادانه ای حماقت های اجتماع و رسوم و قراردادهای ساختگی بشر (زن زیبا و بلوند و شوهر سخت گیرش) را به باد انتقاد می گیرد.

ترجمه ی کتاب با توجه به تسلط عالی مترجم به زبان فرانسه و همچنین آشنا بودن به ادبیات خصوصا ادبیات نمایشی از سلاست کافی برخوردارست.

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
ناشناس

اسم کارمنده دوتیول، نه دیوتل!