# شعر

واژه ای در قفس است.

به تماشا سوگند                وبه آغاز کلام                               وبه پرواز کبوتر از ذهن                                                                                                                واژه ای در قفس است.   خب! امروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید