واژه ای در قفس است.

به تماشا سوگند                وبه آغاز کلام                               وبه پرواز کبوتر از ذهن                                                                                                                واژه ای در قفس است.   خب! امروز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
8 پست