PHهفت

 

 

 

 

به دیدنم که می آیی...

از خیابان فاصله بگیر!

هنوز شهرم پر است از غیرت و مردانگی هایی با PHهفت،

به دیدنم که می آیی...

از نگاه ها فاصله بگیر!

اشک تمساح ها این روزها طعم اسید می دهد،

و لبخندهایی

که به زن بودنت اکتفا نمی کنند،

و مردانگی های له شده شان را

با آب معدنی می بلعند.

به دیدنم که می آیی...

کمی صبر کن!

شاید خانه نباشم!!!

 

 

پیمان زهره وندی

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید