واژه ای در قفس است.

به تماشا سوگند

               وبه آغاز کلام

                              وبه پرواز کبوتر از ذهن

                                                      
                                                         واژه ای در قفس است.

 

خب! امروز یه شعر قشنگ از احمد شاملو واستون میزارم. بخونید ولذتشو ببرید.

 

شب تار است

شب بیدار

شب سرشار است

زیباتر شبی برای مردن

آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد.

شب

سراسر شب

                    یک سر

از حماسه ی دریای بهانه جو بی خواب مانده است.

دریای خالی

دریای بی نوا...

جنگل سال خورده به سنگینی نفسی کشید و جنبشی کرد

و مرغی که از کرانه ی ماسه پوشیده بود

غریوکشان

به تالاب تیره گون

                       درنشست.

تالاب تاریک

سبک از خواب
برآمد

و با لالای بی سکون دریای بی هوده

                                            
باز

به خوابی بی رؤیا

فروشد...

جنگل با ناله و حماسه بیگانه است

و زخم تبر رابا لعاب سبز خزه

                                      فرو می پوشد.

حماسه ی دریا

از وحشت سکون و سکوت است.

شب تار است

شب بیمار است

از غریو دریای وحشت زده بیدار است

شب از سایه ها و غریو دریا سرشار است

زیباتر شبی برای دوست داشتن.

با چشمان تو مرا به الماس ستاره ها نیازی نیست.

با آسمان

بگو.

/ 0 نظر / 35 بازدید