شب میلاد تن

زیستن یعنی جداشدن از آنچه بودیم برای رسیدن به آن چه در آینده ی مرموز خواهیم بود.

دیالکتیک تنهایی-اوکتاوپاز

 

 

قدرت نهفته در یک جاده ی روستایی وقتی در آن قدم بزنیم متفاوت است با وقتی از رویش با هواپیما بگذریم. به همین نحو، قدرت نهفته در یک متن وقتی آن را بخوانیم متفاوت است با وقتی از رویش نسخه برداری کنیم.

خیابان یک طرفه-والتربنیامین

 

امشب شب ٍ تولدمه. یعنی فردا که یه هفته از زمستون می گذره  من به دنیا میام.

مرسی از همه اونایی که تبریک گفتن و مرسی از همه اونایی که تبریک خواهند گفت و مرسی از اونایی که اصلا یادشون نبود.

روز تولد به نظر من بهترین روز واسه سنجش خودمونه. اینکه چه کار کردیم و چه کار می تونیم بکنیم. برنامه بچینیم و پیش بریم و کاری کنیم که سال دیگه مثل امسال افسوس روزهای از دست رفته رو نخوریم.

من که باید بیشتر و بیشتر بخونم. البته با دقت بیشتر.

فعال تر باشم و به علاقه ها و دنیای درونم بیشتر بچسبم.

بنویسم بنویسم و بنویسم.

و  همینطور موسیقی که یه مدته البته یه مدت بیشتره که بهش بی تفاوت شدم.

به قول چارلز بوکوفسکی:

 

چیزهایی هست خیلی بدتر از تنهایی.

اما سال ها طول می کشد تا این را بفهمی

وقتی هم که آخر سر می فهمی اش،

دیگر خیلی دیر شده.

و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست.

 

آره راست می گی نباید دیر بشه... نباید!

 

/ 0 نظر / 43 بازدید