خانه ی ما

 

خانه ی ما گنگ و قدیمی است!

ازدحام میله!

رو به انتها سر/ازیر

 بی هویت، بدون بیمه

شاید از ن/مای بیرون، طرح کامپوزیت سه دی مکس(3Dmax)

ولی از بنا که ویرون

عقده عقده د دی دیرینه

آدماش(مردکاش) همه خمارند

توی چرت فانتزی(لابراتوری) مست

مودت، روز اول

بعد هم/ش

کینه

کینه

کینه

کینه

خنده و میل واسه نسوان

دید ضعفی

پو/چه لرزان

با هبوط رو حجم سبزی

ماده گاو/ان، عشق شیره

فصل پاییز، فصل غالب(قالب)

 توی ازدحام(ازدهار) ریزش

باد/با/دک*و*ر/د*ل(ا)رزش

چشم منطق، دگم خیره

  

توضیح مصرع 10:  بادبادک و رد لرزش(باد با دکور، دل، ارزش)

/ 0 نظر / 34 بازدید