آفتاب می شود

در خانه زن شرقی                الفبا می میرد                         در قربانگاه روزمرگی های حقیر...آیا ظرفهای نقره ای را                برق انداخته ای                        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
8 پست