پتک گدایاناولین باروون پاییزی

 

عجب بارووووونی داره میاد...

 

باران گرفته تا که بشوید خیال را

این قعل دوست داشتنی محال را

جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳  توسط پیمان زهره وندی  |  پيام هاي ديگران ()