پتک گدایاناوتانازی

 

 

 

بهشت من کجای اینهمه جهنمه؟!!؟

 

 

یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢  توسط پیمان زهره وندی  |  پيام هاي ديگران ()