پتک گدایانچندش یا فوبیا؟!!؟

وقتی نهایت ابراز عشق ابزاریت،

خوراندنِ گلابی...

آن هم از ته اش...

به من،

باشد!

چه فایده ...

فهمِ فرق ِ...

چندش با فوبیا!!!

پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱  توسط پیمان زهره وندی  |  پيام هاي ديگران ()