پتک گدایاناوتانازی

 

 

 

بهشت من کجای اینهمه جهنمه؟!!؟

 

 

یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢  توسط رضا زهره وندی (پیمان)  |  پيام هاي ديگران ()